NIEWIEDZA JEST NIEBEZPIECZNA...

…Tak zatytułowany jest wywiad z wieloletnim arcybiskupem archidiecezji lubelskiej (Poland) - Bolesławem Pylakiem, który ukazał się w 2008 roku, w styczniowym numerze miesięcznika "Nieznany Świat", obrazujący pogląd tego katolickiego hierarchy kościelnego na bioenergoterapię i radiestezję. Swoje refleksje pogłębił w kolejnym artykule - ”Bioterapia, naturoterapia, radiestezja: wsparcie dla ludzkiego zdrowia” („Nieznany Świat”, styczeń 2012 roku):

Pewne uzdolnienia (wrażliwość, napromieniowanie), to naturalny dar Boga, który posiadają ludzie w różnym natężeniu. Jednak tylko około 20% populacji ziemskiej charakteryzuje się nim w takim stopniu, że może pomagać drugiemu człowiekowi i sobie. Niekorzystanie z tego daru Bożego byłoby obrazą dobrego Stwórcy. Niepomaganie innym byłoby grzechem zaniedbania (…). Czym jest (…) bioterapia, zwana też medycyną naturalną? Nazwą tą ogarniamy szereg form oddziaływania na chory organizm, aby przywrócić mu zachwianą równowagę zdrowotną (…) W świetle prawa działanie bioenergoterapeutów polega na rozeznaniu zaburzeń bioenergetycznych organizmu, usuwaniu ich, przywracaniu wolnego przepływu bioenergii, oczyszczaniu bioenergetycznym oraz zasilaniu strefy bioenergetycznych niedoborów w celu pobudzenia naturalnych sił obronnych organizmu, wzmacnianiu układu odpornościowego i przyspieszaniu procesów regeneracji tegoż organizmu (…) Bioenergoterapia nie pretenduje do miana medycyny akademickiej. Pragnie ją tylko wspomagać i ewentualnie uzupełniać. Jest wcześniejsza i starsza od swej siostry medycyny akademickiej, która korzysta z różnych nowoczesnych urządzeń technicznych. Nadal jest praktykowana w wielu krajach świata, często w harmonijnej symbiozie z medycyną konwencjonalną (…) Czy katolicy mogą korzystać z usług(…) uzdrowicieli i radiestetów? Z pewnością tak. Wszak są to działania z wykorzystaniem naturalnych uzdolnień natury ludzkiej danych nam przez Stwórcę dla naszego dobra (…) Przypisywanie skutków działania bioterapeutów złemu duchowi jest nonsensem. Zły duch działa tam, gdzie człowiek otwiera przed nim swoje serce; nie ma dostępu do ludzi żyjących po Bożemu (… )Tłumaczenie skutków bioterapii jako owoców działania autosugestii (psychologiczny efekt placebo) jest niesłuszne, gdyż bioterapeuci pomagają również dzieciom, ludziom nieświadomym i zwierzętom (…) Bioenergoterapia usiłuje przywracać organizmowi jego optymalny stan psychofizyczny, co niewątpliwie okazuje się korzystne przy leczeniu jego faktycznych schorzeń. Salus infirmorum suprema lex – Zdrowie chorego jest najwyższym prawem. Ta zasada obowiązuje zawsze i wszystkich.OPINIA PAPIEŻA JANA PAWŁA II...

...Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, obecny Metropolita Krakowski, będąc sekretarzem śp. Papieża Jana Pawła II, przekazał odpowiedź na pytanie dotyczące bioenergoterapii i radiestezji, zawarte w liście do Papieża:...Jeżeli to ma służyć dla dobra ludzi, to nie ma w tym nic złego, co byłoby przeciwne wierze katolickiej (…) w człowieku jest wiele możliwości i Pan Bóg nie zabronił mu używania rozumu dla godziwych celów… Tak więc uzyskaliśmy opinię samego następcy św. Piotra.