MISTRZ BIOENERGOTERAPII

Wieslaw
Wiesław Jarosławski – absolwent legendarnego Mistrza i Nauczyciela Choa Kok Sui. Po osiągnięciu kolejnych poziomów uzdrawiania pranicznego i po latach udokumentowanych uzdrowień, został uhonorowany tytułami: Uzdrowiciela -„Associated Pranic Healer” (2005 rok), sygnowanym osobiście przez Mistrza Choa Kok Sui i kolejno „Senior Certified Pranic Energy Practitioner” (2011 rok). Jest jedynym Polakiem posiadającym takie wyróżnienia.

OPINIE WYRAŻANE W LITERATURZE FACHOWEJ:

Odkrycie ostatnich lat, niewątpliwy fenomen o ogromnych możliwościach dobroczynnego energetycznego oddziaływania.

Dysponuje technikami stosowanymi przez uzdrowicieli z Dalekiego Wschodu, pozwalającymi na rozpoznawanie różnych rodzajów energii, sposobu ich rozdzielania i przekazywania.

Badania prowadzone z jego udziałem potwierdziły, że ma wyjątkowy DAR pobierania z natury energii o częstotliwościach odpowiadających pełnemu zakresowi widma światła. Tym sposobem może wzbogacać swoją wrodzoną terapeutyczną moc, selekcjonować odpowiednio do rozpoznanego schorzenia i tam precyzyjnie przesyłać jej wiązkę. Powoduje to rewelacyjne efekty uzdrowicielskie, nawet przy wieloletnich i chronicznych dolegliwościach.

Podstawą skuteczności jego terapii jest zawsze prawidłowa analiza energetyczna stanu zdrowia osoby cierpiącej (swoiste „skanowanie energetyczne”) i ustalenie przyczyn wszystkich jej dolegliwości. Nie musi wcześniej pytać, potrafi z łatwością wskazać w organizmie miejsca blokad energetycznych, zwiastujących problem zdrowotny. Może więc od razu rozpocząć działanie terapeutyczne – a jego oceny stanu zdrowia, potwierdzają badania z zastosowaniem nowoczesnej aparatury medycznej.