Zazwyczaj na stronach internetowych prezentujących efekty energetycznych terapii króluje skrótowość – w kilku zdaniach przedstawia się problem zdrowotny, podaje ilość odbytych wizyt i powiadamia o dobrym efekcie. Taka skrótowa wyliczanka nie oddaje jednak prawdy o przeżytych przez pacjentów cierpieniach, sposobach ich zwalczania, długoletniego często braku efektu kolejnych zabiegów i nadziei, która wstąpiła w ich serca po rozpoczęciu dobroczynnych sesji energetycznych.

Dlatego w tym rozdziale prezentowane będą pełne listy od wybawionych z ciężkich zdrowotnych problemów, którymi jest wręcz zasypywany Wiesław Jarosławski. Zachowana zostanie ich oryginalna stylistyka, być może i nieporadna konstrukcja zdań, a nawet błędy – wszystko to jednak świadczące o wzruszeniu i szczerości odczuć osób, kierujących te informacje do słynnego bioterapeuty.

Każdy list poprzedzony będzie krótkim opisem dolegliwości, z którymi cierpiący zawitali do gabinetów Wiesława Jarosławskiego – tak by zainteresowani mogli wybrać najbardziej dla nich interesujące wątki.