Prawo autorskie

 

Ta Witryna jest chroniona przez prawa autorskie USA i Kanady oraz międzynarodowe traktaty. Za wyjątkiem tych materiałów, które są powszechnie dostępne, jak i Treści wpisane na Witrynie przez Użytkowników, wszystkie materiały zawarte na Witrynie są objętą prawami autorskimi własnością wieslawjaroslawski.com, lub licencjonowanych stron trzecich.

Poza osobistym, informacyjnym, niekomercyjnym użytkowaniem, według upoważnienia powyżej, żadna część tekstu, grafiki, animacji, fotografii, elementów audio-wizualnych, oprogramowania, czy innych materiałów zawartych w Witrynie nie może być używana, zmieniana, kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, przesyłana, umieszczana w Internecie, transmitowana, transferowana, rozpowszechniana, ściągana lub przechowywana w systemie odzyskiwania danych, bez wyraźnego zezwolenia: wieslawjaroslawski.com (kontakt - Krystyn Herwy, pod adresem: kryha9@gmail.com).

Wyraźnie zabronionym jest tworzenie prac pochodnych opartych na jakimkolwiek materiale zawartym w Witrynie, w tym, ale nie tylko, na produktach i usługach. Witryna obejmuje linki do witryn internetowych, będących własnością stron trzecich, wyłącznie jako udogonienie dla naszych użytkowników. Warunki niniejszej Umowy nie mają zastosowania do takich linkowanych witryn. Ponadto, wieslawjaroslawski.com, nie udziela autoryzacji dla takich linkowanych witryn, ani informacji, materiałów, produktów czy usług zawartych w lub dostępnych poprzez takie linkowane witryny.

wieslawjaroslawski.com NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ, W ODNIESIENIU DO INFORMACJI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I USŁUG, KTÓRE SĄ ZAWARTE W, LUB DOSTĘPNE POPRZEZ TAKIE LINKOWANE WITRYNY, W TYM TEŻ LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DLA CELÓW ZWYKŁYCH BĄDŹ SZCZEGÓLNYCH LUB DO GWARANCJI NIENARUSZENIA.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na to, że wieslawjaroslawski.com, nie jest odpowiedzialna za zawartość, dokładność, legalność, przyzwoitość, przestrzegania praw autorskich, praktyk dotyczących prywatności, bezpieczeństwa, czy wszelkich innych aspektów wszelkich takich linkowanych witryn oraz na to, że dostęp do czy korzystanie z wszelkich takich witryn jest wyłącznie twoim własnym ryzykiem i niniejszym odstępujesz od wszelkich i wszystkich roszczeń przeciw wieslawjaroslawski.com, w odniesieniu do takich linkowanych witryn.

ZASADY

Nie możesz przesyłać do, rozpowszechniać poprzez, czy w inny sposób publikować na Witrynie jakichkolwiek treści od Użytkownika, które są oszczercze, szkalujące, powodujące straty lub szkody, nieprzyzwoite, pornograficzne, zagrażające, obelżywe, nękające, naruszające prywatność czy prawa publiczne, pełne nienawiści, lub niewłaściwe ze względu na rasę, pochodzenie czy inne kwestie, szkodliwe dla nieletnich, lub w inny sposób stanowiące czy zachęcającego do kryminalnego przestępstwa, naruszające prawa osoby trzeciej czy naruszające jakiekolwiek prawo.

Nie możesz podawać się za kogoś innego czy jakikolwiek podmiot, ani w inny sposób mylnie prezentować swoją afiliację z jakąkolwiek osobą czy podmiotem. Nie możesz przesyłać do, rozpowszechniać poprzez, czy w inny sposób publikować na Witrynie jakichkolwiek treści Użytkownika, co do których nie masz prawa upowszechniania zgodnie z jakimkolwiek prawem czy zgodnie ze stosunkami umownymi lub powierniczymi (np. informacje poufne o twoim pracodawcy).

Nie możesz przesyłać do, rozpowszechniać poprzez, czy w inny sposób publikować na Witrynie spamu, poczty śmieciowej, listów łańcuszkowych, piramid finansowych, i tym podobnych. Możesz korzystać z niniejszej Witryny tylko dla niekomercyjnych celów. Bez uprzedniej pisemnej zgody nie możesz przesyłać do, rozpowszechniać poprzez, czy w inny sposób publikować na Witrynie jakichkolwiek treści Użytkownika, które zawierają starania o klientów, reklamy, oraz materiały promocyjne, w tym też, ale nie wyłącznie, materiały związane z pozyskiwaniem członków do jakiegokolwiek komercyjnego przedsięwzięcia usługowego online czy jakiejkolwiek organizacji.

Nie możesz przesyłać do, rozpowszechniać poprzez, czy w inny sposób publikować na Witrynie materiałów zawierających kod komputerowy, pliki czy programy mające na celu przerywać, zniszczyć lub ograniczać funkcjonalność oprogramowania komputerowego lub urządzeń komputerowych oraz telekomunikacyjnych. Nie możesz podawać, gromadzić ani przechowywać informacji osobowej na temat osób trzecich.

Zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami prawa, zasadami i regulacjami mającymi zastosowanie do twojego korzystania z niniejszej Witryny. Zgadzasz się nie używać jakiegokolwiek publicznego forum, jakie możemy ustanowić na Witrynie, dla celów prowadzenia prywatnych konwersacji.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że rezerwujemy sobie prawo do monitorowania wszelkich treści Użytkownika. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że podczas gdy zastrzegamy sobie prawo usunięcia Treści Użytkownika według naszego wyłącznego uznania z jakiegokolwiek powodu, nie mamy obowiązku tego dokonać. Również zastrzegamy sobie prawo przekazania jakichkolwiek treści Użytkownika do stróżów prawa.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

"Wszystkie materiały na tej stronie internetowej są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być interpretowane jako medyczna porada, diagnoza, terapia czy instrukcja. Nie należy podejmować ani zaniechać jakiegokolwiek działania wyłącznie na podstawie zawartości tych informacji. Zachęcamy użytkowników i radzimy im zawsze starać się o poradę lekarza medycyny lub innego wykwalifikowanego członka służby zdrowia, jeżeli występują jakieś wątpliwości odnośnie osobistego stanu zdrowia czy schorzeń. Nigdy nie należy lekceważyć, opóźniać czy unikać poszukiwania porady medycznej od lekarza, czy innego wykwalifikowanego członka służby zdrowia z powodu czegokolwiek przeczytanego na tej stronie internetowej. Wszelkie podejrzewane schorzenia lub problemy powinny być zgłoszone niezwłocznie do lekarza medycyny.

Naszym celem jest jedynie dostarczenie ogólnych informacji na temat stanu energetycznego ciała, które mogą mieć wpływ na samopoczucie. Ta strona nie stanowi poświadczonej medycznej porady czy diagnozy, ani innej z zakresu zawodowej służby zdrowia. Informacje i opinie wyrażone tutaj są uważane za dokładne i są oparte o najlepszy osąd dostępny autorom. Czytelnicy, którzy nie skonsultują się z odpowiednimi autorytetami opieki medycznej, przyjmują ryzyko wszelkich obrażeń.


Właściciel tej strony internetowej nie jest odpowiedzialny za błędy czy pominięcia."

Niniejsza Umowa o Zasadach Użytkowania była ostatnio uaktualniona, w dniu 14 grudnia 2012 roku.
Zasady i Warunki