Inne badania...

...prowadzone przez dr Justę M. Smith, z Rosary Hill College w Nowym Jorku udowodniły, że uzdrowiciele potrafią selektywnie wpływać na właściwości enzymów, czyli cząsteczek związków organicznych, które sterują naszą fizjologią. Każdy z zestawów enzymów przez cały okres testów przechowywano w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Po działaniu uzdrowiciela, który trzymał w rękach jeden z pojemników, koncentrując się na nim przez czas, jaki uważał za słuszny w celu osiągnięcia najlepszego pozytywnego efektu, przekazywano go naukowcowi, który sprawdzał zmiany w aktywności enzymów. Doświadczenie wykazało niezbicie, że uzdrowiciel zawsze wpływał na właściwości cząstek enzymów w sposób korzystny dla fizjologii człowieka.

Podsumowując wyniki swoich badań dr Smith stwierdziła, że myśl ludzka potrafi sterować oddziaływaniem leczniczym w sposób fantastycznie selektywny w stosunku do poszczególnych procesów przebiegających w organiźmie.Podobne wyniki...

...uzyskał prof. Dr William G. Braud z Institute of Transpersonal Psychology, Paolo Alto w Kalifornii, który poddał badaniom wpływ bioenergoterapii na proces hemolizy. Zjawisko to następuje w wyniku pęcznienia czerwonych ciałek krwi, a pękające ścianki komórek powodują wydostawanie się na zewnątrz hemoglobiny.

Oddziaływanie bioenergoterapeutyczne wykazało, bardzo istotne statystycznie, opóźnienie procesu hemolizy.Stwierdzono też...

...w licznych testach ze zwierzętami (prof. Dr Bernard Grad z McGill University School of Medicine, Montreal, Kanada i dr V.I. Karczew z Wydziału Badawczego Krajowego Centrum Tradycyjnej Medycyny Ludowej w Moskwie) - tu obiektem poddawanym działaniu uzdrowicieli były myszy, laboratoryjnie kaleczone lub śmiercionośnie napromieniowane – że gryzonie na których koncentrowali się uczestniczący w testach uznani uzdrowiciele, znacznie szybciej wracały do zdrowia, niż myszy kontrolne, a te w stosunku do których, jeszcze przed napromieniowaniem, zastosowano bioenergoterapię prewencyjną, przeżyły niemal w 100%.Już na podstawie...

...przedstawionych tu wyników można uznać, że do skutecznego oddziaływania bioenergoterapeutycznego nie jest konieczna wiara pacjenta. Zwierząt przecież nie sposób podejrzewać o podatność na sugestię. Niemniej zaobserwowano, że pozytywne i akceptujące nastawienie osoby leczonej zwykle zwielokrotnia efekt terapii. Oznacza to, że w momencie sesji terapeutycznej następuje swoiste sprzężenie między organizmem terapeuty i chorego, które ułatwia synchronizację ich pól biologicznych, co przyspiesza dobroczynny efekt zabiegu.Uzyskiwane dane...

...wskazywały też wyraźnie, że w procesie bioenergoterapii można bardzo dokładnie ukierunkowywać oddziaływanie biopola, wpływając nawet na pojedynczy parametr czynności autonomicznych bez wywierania wpływu na inne, mimo że procesy fizjologiczne w organiźmie charakteryzują się wysokim stopniem wzajemnych zależności.Dziś też wiadomo...

...że każde uderzenie serca zaczyna się impulsem elektrycznym w jego mięśniu. Jest on przekazywany przez cały system krwionośny i dochodzi do każdej tkanki w ciele. Skoro zaś serce produkuje elektryczność, musi powstawać także magnetyzm. Niezwykły jest fakt, że biomagnetyczne pole serca rozciąga się prawie w nieskończoność. Te pola można już mierzyć od lat 70-tych, z pomocą SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) – jednego z najczulszych urządzeń do pomiaru pola biomagnetycznego różnych organów.Jeden z najwybitniejszych polskich neurofizyków...

...prof. W. Romanowski, pisał już trzydzieści lat temu: To pole biologiczne, wzbogacone coraz to nowymi procesami, modeluje również na zasadzie sprzężenia zwrotnego układy biochemiczne i procesy neurofizjologiczne komórki nerwowej. Można więc zaryzykować przypuszczenie, że właśnie to pole jest biologicznym podłożem życia psychicznego. Czy trzeba przekonywać, że w obliczu tych stwierdzeń możliwe jest energetyczne oddziaływanie na człowieka?Potwierdzają to również badania...

...prowadzone współcześnie przez naukowców, analizujących subtelne energie emitowane przez ludzki organizm. Należy do nich dr Fritz Albert Popp z Międzynarodowego Instytutu Biofizyki w Kaiserlautern. Zgromadził on w swojej placówce zespół fizyków, chemików i biologów, zajmujących się badaniami biofotonów, które wykazały, że żywe organizmy emitują fotony (cząstki światła). Tym samym została potwierdzona hipoteza promieniowania mitogenetycznego Gurwicza, z lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Okazało się przy tym, że to tak trudne do zarejestrowania promieniowanie zarządza wzrostem komórek, reguluje proces umierania i powstawania nowych komórek, a także steruje innymi procesami życiowymi organizmów biologicznych. Określa się je nazwą ultrasłabego.

komórki porozumiewają się z sobą za pomocą kwantów światła, zaburzenie tej komunikacji musi wpływać na rozwój organizmów, a także na ich śmierć. Prof. Fritz A. Popp w swojej książce „Biologia światła” pisze:Normalne, żywe komórki emitują równomierny strumień fotonów. Ten strumień gwałtownie zmienia się, gdy do komórki wdziera się wirus – eksplozja promieniowania – cisza – nowa eksplozja – powolny zanik promieniowania, w kilku falach, aż po śmierć komórki. Przypomina to nieomal ryki konającego zwierzęcia.

Zdaniem Poppa, fotony stanowią podstawę życia, przy czym życie definiuje się tu jako zdolność do komunikacji, tworzenia oraz wykorzystywania podstaw informacyjnych.

Doświadczenia przeprowadzone w Międzynarodowym Instytucie Biofizyki ze znanymi ekstrasensami, których energetyczne oddziaływanie rejestrowano fizykalnie, między innymi za pomocą spektralnej analizy EEG, potwierdziły ich możliwość przekazywania uzdrawiającej energii. Emisja ta najwyraźniej pozwala modyfikować pole biologiczne innego żywego organizmu zgodnie z przekazaną informacją, a tym samym wpływać korzystnie na stan jego zdrowia.Bioenergoterapia...

...nie jest więc na pewno oszustwem, cudem czy też efektem działania złych mocy. Wykorzystuje ona całkowicie naturalne zjawiska fizyczne, właściwe żywym organizmom. Stanowi także niezaprzeczalny dowód, że to nie byt określa świadomość, jak głosi konserwatywna wersja materializmu. Jest dokładnie odwrotnie: to świadomość kształtuje byt. Skoro zaś tak, to może ingerować w procesy życiowe w toku akcji leczniczej, bowiem to świadomość wyznacza cel i bezbłędnie identyfikuje środki jego realizacji.Terapie energetyczne...

...są efektywne dlatego, że przekazują informacje wprost do komórek. Uzdrawiająca energia emitowana przez ręce Wiesława Jarosławskiego charakteryzuje się szczególną częstotliwością lub zestawem częstotliwości, które stymulują regenerację jednej lub wielu tkanek – przyspieszają gojenie się ran, regulują układ nerwowy, redukują ból i ułatwiają powrót do pełnej sprawności w wielu innych schorzeniach.

Dzięki działaniu bioterapeuty dochodzi do wznowienia jakiejś specyficznej aktywności komórkowej i otwarcia kanałów, za pomocą których odbywa się naturalna biologiczna komunikacja. Podstawę zdrowia stanowi bowiem zawsze swobodny przepływ informacji przez tkanki.

Fale energii płynące z rąk uzdrowiciela rozchodzą się do każdej części organizmu. W ten sposób regulują one aktywność układu nerwowego w całym ciele.